Stanovy

Výňatek ze stanov:

Obsah a cíl

Spolek fyzických a právnických osob spolek Jizerské Albrechtice (dále jen „spolek“) je založen podle zákona č. 89/2012 Sb. na dobu neurčitou. Spolek je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení osob, které mají zájem pomáhat zlepšit a zpříjemnit soužití občanů a návštěvníků obce Albrechtice v Jizerských horách a pomáhat zkvalitnit životní prostředí v této obci.  

V rámci naplnění cíle spolek obstarává finanční, materiální, technické a lidské prostředky zejména k zajištění péče o životní prostředí, úpravu obce, vytvoření míst pro odpočinek a zvýšení bezpečnosti osob v obci Albrechtice v Jizerských horách.

Stanovy spolek Jizerské Albrechtice.pdf 104 kB   (Ke stažení)

 

 

partner o.s. Jizerské Albrechtice