Kostel sv. Františka z Pauly, mauzoleum a hřbitov

     Před více jak dvěmi stoletími byla skutečnou obcí jen ta, která měla vlastní kostel, faru, hřbitov a školu. Albrechtičtí, v čele s rychtářem, proto vybrali mezi sebou peníze na zahájení stavby kostela. Základní kámen byl položen 15.června 1779 a za pomoci státní podpory Marie Terezie a další sbírky byl 10.září 1784 vysvěcen. Patrony kostela se stali postupně Josef II. ,  Leopold II., František I. a po nich Desfoursové, šlechtický rod, jenž vlastnil místní panství spolu s Albrechticemi. Kostel byl zasvěcen sv. Vavřinci a poté Františku de Paula, jehož podobizna je k vidění na hlavním oltáři. Na stranách oltáře jsou dřevořezby sv. Václava a sv. Víta z konce 18.stol. V postranních oltářích je obraz sv. Vavřince a socha Panny Marie. Rokoková kazatelna a klasicistní křtitelnice  z 18.stol. jsou dokladem řezbářského řemesla té doby. Interiér kostela je barokní a krásný lustr je důkazem bohaté sklářské tradice této oblasti. Jediný zachovalý zvon pochází ze 17.stol. a byl přenesen r.1784 z Mladé Boleslavi.

      Tento římskokatolický kostel je dominantou obce a pro svoji historickou hodnotu je uznán chráněnou kulturní památkou.

     Kostelní hřbitov byl založen v roce 1784 a fara byla dokončena deset let poté. Kostelní věž byla přistavěna až v roce 1898. S kostelem přišla do obce i škola. Poslední "stará škola" vedle hřbitova vyhořela 8.5.1993, ale již několik desítek let před tím se v této budově nevyučovalo.

     Na hřbitově je mohutné mauzoleum s kopulí a skleněnou mozaikou, které nechal postavit v roce 1935 syn podnikatele Johanna Schowanka, který ve vsi sousedící s Albrechticemi založil  firmu na výrobu dřevěných perel a hraček.   

 

MAPA G6

Fotogalerie: Kostel sv. Františka z Pauly