On-line přihlášky jsou ukončeny. Přihlásit se můžete na místě v den závodu do 15 min. před startem kategorie.